1.Mục đích và phạm vi thu thập thông tin cá nhân

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website 
 angiathinh.com.vn hay Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng An Gia Thịnh bao gồm: họ tên, email, điện thoại, địa chỉ khách hàng trong mục liên hệ. Đây là các thông tin mà An Gia Thịnh cần thành viên cung cấp bắt buộc khi gửi thông tin nhờ tư vấn hay muốn mua sản phẩm và để  angiathinh.com.vn hay Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng An Gia Thịnh liên hệ xác nhận lại với khách hàng trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới thông tin mà mình cung cấp và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste angiathinh.com.vn hay Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng An Gia Thịnh về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.


2.Phạm vi sử dụng thông tin

Sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

- Liên hệ xác nhận đơn hàng và giao hàng cho thành viên khi nhận được yêu cầu từ thành viên;

- Cung cấp thông tin về sản phẩm đến khách hàng nếu có yêu cầu từ khách hàng;

- Email tiếp thị, khuyến mại về hàng hóa do chúng tôi bán;

- Gửi các thông báo về các hoạt động trao của website 
angiathinh.com.vn hay Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng An Gia Thịnh

- Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt;

- Khi có yêu cầu của cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.

3.Thời gian lưu trữ thông tin

- Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu ban quản trị hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của 
angiathinh.com.vn hay Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng An Gia Thịnh

4.Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG AN GIA THỊNH

Mã số doanh nghiệp: 0314440280 do sở KH&ĐT TP HCM cấp ngày 02 tháng 06 năm 2017
Địa chỉ: Số 242/1 Bà Hom, Phường 13, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
VP giao dịch: Số 242/5 Bà Hom, Phường 13, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.66 54 94 18
Email: angiathinh.idc@gmail.com
Website:  www.angiathinh.com.vn

5.Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Quý khách có thể cập nhật thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập vào trang web Cty An Gia Thịnh

Nếu cần sự giúp đỡ về kỹ thuật trong việc kiểm tra, cập nhật,điều chỉnh hoặc hủy bỏ, khách hàng có thể gửi thông tin yêu cầu tới hỗ trợ trực tuyến thông qua mail hoặc hotline 0963552525.

6.Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin của Người sử dụng cho các bên thứ ba vì mục đích kinh doanh hoặc tiếp thị độc lập của riêng họ mà không có sự đồng ý của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của Người sử dụng cho các đối tượng sau:

+ Các đối tác vận chuyển: Thông tin của Người sử dụng có thể được chia sẻ giữa angiathinh.com.vn hay Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng An Gia Thịnh và các đối tác vận chuyển nhằm cung cấp cho Người sử dụng dịch vụ vận chuyển các các đơn vị này. Các đối tác vận chuyển sẽ liên hệ với Người sử dụng dịch vụ theo các thông tin do Người sử dụng đăng ký để nhận hàng hóa và vận chuyển tới địa chỉ Người nhận theo yêu cầu. 

+ Các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền: Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cá nhân của Người sử dụng theo yêu cầu của các cơ quan này. 

+ Ban quản trị angiathinh.com.vn hay Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng An Gia Thịnh, Bộ phận kinh doanh, Bộ phận Chăm sóc khách hàng và các cá nhân được phân công thực hiện các công việc có liên quan: Việc tiếp cận thông tin của các đối tượng này nhằm cung cấp dịch vụ cũng như hỗ trợ Người sử dụng trong quá trình sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi angiathinh.com.vn hay Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng An Gia Thịnh

+ Các bên khác khi có sự đồng ý của bạn hoặc theo hướng dẫn của Người sử dụng: Ngoài các tiết lộ như được mô tả trong Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Người sử sụng với các bên thứ ba khi Người sử dụng đồng ý hoặc yêu cầu việc chia sẻ như vậy

7.Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

- Thông tin cá nhân của thành viên trên angiathinh.com.vn hay Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng An Gia Thịnh được angiathinh.com.vn hay Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng An Gia Thịnh cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của  angiathinh.com.vn hay An gia thịnh. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, angiathinh.com.vn hay Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng An Gia Thịnh sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

- Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa trên  angiathinh.com.vn hay Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng An Gia Thịnh.

- Quản trị angiathinh.com.vn hay Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng An Gia Thịnh yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại,…., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý angiathinh.com.vn hay Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng An Gia Thịnh không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

8.Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng

Thành viên có quyền gửi khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân của khách hàng đến Ban quản trị của angiathinh.com.vn hay Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng An Gia Thịnh. Khi tiếp nhận những phản hồi này, angiathinh.com.vn hay Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng An Gia Thịnh sẽ xác nhận lại thông tin, và có trách nhiệm phản hồi lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Các bước thực hiện như sau:

- Bước 1: Tiếp nhận khiếu nại

Khách hàng gửi khiếu nại cho angiathinh.com.vn hay Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng An Gia Thịnh theo các kênh như email, điện thoại hoặc gửi văn bản trực tiếp đến địa chỉ của angiathinh.com.vn hay Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng An Gia Thịnh. Bộ phận chăm sóc khách hàng của angiathinh.com.vn hay Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng An Gia Thịnh có trách nhiệm tiếp nhận và yêu cầu khách hàng nêu rõ nội dung khiếu nại và cung cấp các thông tin, tài liệu có liên quan

- Bước 2: Xác minh nội dung khiếu nại

Sau khi tiếp nhận, Bộ phận CSKH sẽ căn cứ trên nội dung khiếu nại, thực hiện phân loại và chuyển nội dung khiếu nại đến Bộ phận phụ trách để xử lý

- Bước 3: Tổng hợp kết quả xử lý khiếu nại và thực hiện phản hồi cho khách hàng (gọi điện thoại và/hoặc gửi email cho khách hàng).