Cty TNHH ĐT PT XD An Gia Thịnh là  Nhà phân phối ỐNG NHỰA MINH HÙNG tại TP.HCM (TP. Hồ Chí Minh)
 

- PHÂN PHỐI ỐNG UPVC MINH HÙNG VÀ PHỤ KIỆN
https://www.angiathinh.com.vn/Dich-vu/Nha-phan-phoi-ong-nhua-Minh-Hung/Ong-nhua-uPVC-Minh-Hung.aspx

http://www.angiathinh.com.vn/Dich-vu/Nha-phan-phoi-ong-nhua-Minh-Hung-TPHCM.aspx

PHÂN PHỐI ỐNG HDPE TRƠN MINH HÙNG VÀ PHỤ KIỆN
https://www.angiathinh.com.vn/Dich-vu/Nha-phan-phoi-ong-nhua-Minh-Hung/Ong-nhua-HDPE-Minh-Hung.aspx
http://www.angiathinh.com.vn/Dich-vu/Nha-phan-phoi-ong-nhua-Minh-Hung-TPHCM.aspx

PHÂN PHỐI ỐNG CPVC MINH HÙNG VÀ PHỤ KIỆN
https://www.angiathinh.com.vn/Dich-vu/Nha-phan-phoi-ong-nhua-Minh-Hung/%C4%90ai-ly-phan-phoi-Ong-CPVC-Minh-Hung.aspx
http://www.angiathinh.com.vn/Dich-vu/Nha-phan-phoi-ong-nhua-Minh-Hung-TPHCM.aspx

              

logo-nhua-Minh-Hung.png


ỐNG HDPE TRƠN MINH HÙNG

200523-NPP-Ong-HDPE-Minh-Hung-(1).jpg
 

BẢNG GIÁ ỐNG HDPE MINH HÙNG ẤP DỤNG TỪ NGÀY 01/05/2017

PE 100 (ISO 4427:2007, TCVN 7305:2008)

 

Quy cách sản phẩm

ĐVT

 Đơn giá (VNĐ/mét) 

Ống HDPE trơn Minh Hùng 
Ø20 x 2,0 x PN 16

mét

8.580

Ống HDPE trơn Minh Hùng 
Ø20 x 2,3 x PN 20 

mét

9.900

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø20 x 3,0 x PN 25 

mét

12.100

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø25 x 2,0 x PN 12,5 

mét

11.000

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø25 x 2,3 x PN 16 

mét

12.650

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø25 x 3,0 x PN 20 

mét

15.620

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø32 x 2,0 x PN 10 

mét

14.410

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø32 x 2,4 x PN 12,5 

mét

17.050

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø32 x 3,0 x PN 16

mét

20.570

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø32 x 3,6 x PN 20 

mét

24.200

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø40 x 2,4 x PN 10

mét

21.670

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø40 x 3,0 x PN 12,5 

mét

26.290

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø40 x 3,7 x PN 16

mét

31.790

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø40 x 4,5 x PN 20

mét

37.840

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø50 x 2,4 x PN 8

mét

27.610

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø50 x 3,0 x PN 10

mét

33.440

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø50 x 3,7 x PN 12,5

mét

40.700

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø50 x 3,7 x PN 16

mét

49.390

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø50 x 5,6 x PN 20 

mét

58.520

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø63 x 3,0 x PN 8

mét

43.340

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø63 x 3,8 x PN 10 

mét

53.350

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø63 x 4,7 x PN 12,5

mét

64.790

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø63 x 5,8 x PN 16 

mét

78.100

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø63 x 7,1 x PN 20

mét

93.500

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø75 x 3,6 x PN 8

mét

61.160

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø75 x 4,5 x PN 10 

mét

75.240

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø75 x 5,6 x PN 12,5

mét

91.740

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø75 x 6,8 x PN 16

mét

109.010

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø75 x 8,4 x PN 20

mét

131.450

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø90 x 4,3 x PN 8

mét

87.780

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø90 x 5,4 x PN 10 

mét

108.240

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø90 x 6,7 x PN 12,5

mét

131.450

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø90 x 8,2 x PN 16 

mét

157.960

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø90 x 10,1 x PN 20 

mét

189.530

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø110 x 5,3 x PN 8

mét

131.670

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø110 x 6,6 x PN 10

mét

161.040

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø110 x 8,1 x PN 12,5

mét

194.810

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø110 x 10,0 x PN 16

mét

234.300

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø110 x 12,3 x PN 20 

mét

288.530

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø125 x 7,4 x PN 10 

mét

205.480

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø125 x 9,2 x PN 12,5 

mét

251.020

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø125 x 11,4 x PN 16 

mét

303.930

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø125 x 14,0 x PN 20 

mét

369.930

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø140 x 6,7 x PN 8 

mét

210.760

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø140 x 8,3 x PN 10 

mét

257.950

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø140 x 10,3 x PN 12,5 

mét

314.270

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø140 x 12,7 x PN 16

mét

378.840

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø140 x 15,7 x PN 20

mét

462.660

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø160 x 7,7 x PN 8 

mét

276.430

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø160 x 9,5 x PN 10 

mét

336.600

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø160 x 11,8 x PN 12,5

mét

410.300

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø160 x 14,6 x 16 x PN

mét

497.310

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø160 x 17,9 x PN 20

mét

606.760

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø200 x 7,7 x PN 6

mét

349.250

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø200 x 9,6 x PN 8

mét

430.430

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø200 x 11,9 x PN 10

mét

525.360

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø200 x 14,7 x PN 12,5 

mét

638.660

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø200 x 18,2 x PN 16 

mét

775.280

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø225 x 8,6 x PN 6

mét

438.790

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø225 x 10,8 x PN 8 

mét

543.840

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø225 x 13,4 x PN 10

mét

666.380

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø225 x 16,6 x PN 12,5

mét

811.030

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø225 x 20,5 x PN 16 

mét

981.200

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø250 x 9,6 x PN 6

mét

543.730

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø250 x 11,9 x PN 8 

mét

665.610

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø250 x 14,8 x PN 10

mét

816.640

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø250 x 18,4 x PN 12,5

mét

999.130

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø250 x 22,7 x PN 16 

mét

1.206.810

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø280 x 10,7 x PN 6

mét

678.260

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø280 x 13,4 x PN 8

mét

840.180

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø280 x 16,6 x PN 10 

mét

1.025.970

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø280 x 20,6 x PN 12,5 

mét

1.251.800

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø280 x 25,4 x PN 16  

mét

1.512.940

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø315 x 12,1 x PN 6 

mét

864.050

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø315 x 15,0 x PN 8 

mét

1.055.890

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø315 x 18,7 x PN 10 

mét

1.299.320

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø315 x 23,2 x PN 12,5 

mét

1.586.530

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø315 x 28,6 x PN 16 

mét

1.915.100

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø355 x 13,6 x PN 6 

mét

1.091.860

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø355 x 16,9 x PN 8 

mét

1.340.570

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø355 x 21,1 x PN 10 

mét

1.653.520

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø355 x 26,1 x PN 12,5 

mét

2.011.350

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø355 x 32,2 x PN 16 

mét

2.430.890

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø400 x 15,3 x PN 6

mét

1.384.680

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø400 x 19,1 x PN 8 

mét

1.709.510

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø400 x 23,7 x PN 10

mét

2.089.890

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø400 x 29,4 x PN 12,5 

mét

2.550.900

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø400 x 36,3 x PN 16

mét

3.086.490

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø450 x 17,2 x PN 6 

mét

1.750.650

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø450 x 21,5 x PN 8

mét

2.161.940

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø450 x 26,7 x PN 10 

mét

2.647.810

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø450 x 33,1 x PN 12,5

mét

3.231.250

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø450 x 40,9 x PN 16

mét

3.908.410

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø500 x 19,1 x PN 6

mét

2.159.300

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø500 x 23,9 x PN 8 

mét

2.667.500

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø500 x 29,7 x PN 10

mét

3.271.400

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø500 x 36,8 x PN 12,5

mét

3.987.500

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø500 x 45,4 x PN 16

mét

4.822.400

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø560 x 21,4 x PN 6

mét

2.973.850

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø560 x 26 ,7 x PN 8

mét

3.666.850

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø560 x 33,2 x PN 10 

mét

4.501.750

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø560 x 41,2 x PN 12,5

mét

5.494.390

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø560 x 50,8 x PN 16

mét

6.636.080

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø630 x 24,1 x PN 6 

mét

3.767.940

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø630 x 30,0 x PN 8 

mét

4.632.210

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø630 x 37,4 x PN 10 

mét

5.701.850

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø630 x 46,3 x PN 12,5

mét

6.944.740

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø630 x 57,2 x PN 16

mét

7.884.250

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø710 x 27,2 x PN 6

mét

4.796.110

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø710 x 33,9 x PN 8 

mét

5.906.450

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø710 x 42,1 x PN 10

mét

7.245.150

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø710 x 52,2 x PN 12,5

mét

8.835.420

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø710 x 64,5 x PN 16

mét

10.696.070

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø800 x 30,6 x PN 6 

mét

6.074.310

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø800 x 38,1 x PN 8 

mét

7.486.490

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø800 x 47,4 x PN 10 

mét

9.187.090

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø800 x 58,8 x PN 12,5 

mét

11.207.570

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø800 x 72,6 x PN 16 

mét

13.564.760

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø900 x 34,4 x PN 6 

mét

7.682.620

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø900 x 42,9 x PN 8 

mét

9.472.650

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø900 x 53,3 x PN 10 

mét

11.621.390

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø900 x 66,2 x PN 12,5 

mét

14.198.470

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø900 x 81,7 x PN 16

mét

17.170.120

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø1000 x 38,2 x PN 6 

mét

9.479.800

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø1000 x 47,7 x PN 8 

mét

11.703.230

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø1000 x 59,3 x PN 10 

mét

14.362.920

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø1000 x 72,5 x PN 12,5 

mét

17.293.430

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø1000 x 90,2 x PN 16 

mét

21.080.510

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø1200 x 45,9 x PN 6 

mét

13.653.640

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø1200 x 57,2 x PN 8

mét

16.844.740

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø1200 x 67,9 x PN 10 

mét

19.784.490

Ống  HDPE trơn Minh Hùng
Ø1200 x 88,2 x PN 12,5

mét

25.217.060


 

Ghi chú: Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT và không bao gồm vận chuyển.
 

Trong trường hợp khách ở tỉnh chúng tôi hỗ trợ giao ra chành (trong phạm vi TP.HCM) đi tỉnh đó .
 

Qúy khách vui lòng liên hệ địa chỉ trên hoặc liên hệ trực tiếp thông tin sau để được tư vấn và hỗ trợ giá chiết khấu  tốt nhất.

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG AN GIA THỊNH
Add:   242/1-242/1A  Bà Hom,  Phường 13, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh 

Tel:  028 66 54 94 18    Zalo: 0867 12 98 77    Hotline: 0989 908 718

Email:   angiathinh.idc@gmail.com          Website: angiathinh.com.vn