logo-NHUA-DE-NHAT.png
 
 

https://www.angiathinh.com.vn/Dich-vu/%C4%90ai-ly-ong-nhua-Tien-Phong-TPHCM/%C4%90ai-ly-ong-nhua-PPR-Tien-Phong.aspx

 
 
 

 

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ỐNG UPVC TIỀN PHONG
Nhờ tính linh hoạt cao ống nhựa dần dần đã thay thế các vật liệu truyền thống như sắt tráng kẽm, gang, bê tông cốt thép, v.v trong lĩnh vực cấp thoát nước. uPVC (Unplasticized Poly-vinyl Clorual) là loại ống và phụ tùng nhựa được sử dụng phổ biến hơn cả nhờ các đặc tính nổi trội của nó. Ống và phụ tùng uPVC có trọng lượng nhẹ, có thể chịu được áp, dễ lắp đặt, tổn thất thủy lực do ma sát thấp, chi phí bảo dưỡng không đáng kể.


THÔNG SỐ KỸ THUẬT VỀ ỐNG UPVC  ISO 3633 (HỆ MÉT) TIỀN PHONG


GIẤY CHỨNG NHẬN ỐNG NHỰA UPVC TIỀN PHONG

Giấy chứng nhận hệ thống quản lý Chất lượng

Giấy chứng nhận hệ thống quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp

Giấy chứng nhận hệ thống quản lý Môi trường

Giấy chứng nhận hệ thống quản lý Năng lượng


SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM UPVC THEO TIÊU CHUẨN:
- Sản phẩm uPVC theo tiêu chuẩn BS EN 1452 (Hệ Inch)
- Sản phẩm uPVC theo tiêu chuẩn ISO 1452 (Hệ mét)
- Sản phẩm uPVC theo tiêu chuẩn ISO 3633 (Hệ mét)
- Sản phẩm uPVC theo tiêu chuẩn AS/NZS 1477:1999 CIOD - Nối với ống gang
- Sản phẩm uPVC theo tiêu chuẩn  ISO 2531:1998 CIOD - Nối với ống gang


Bảng giá ống uPVC theo tiêu chuẩn ISO 1452 (Hệ mét) 
(Bảng giá có hiệu lực từ 01/02/2022 đến khi có bảng giá mới)

Quy cách sản phẩm ĐVT VNĐ/mét
Ống uPVC 21 x 1,0 x PN4 (TP) mét                   8.542
Ống uPVC 21 x 1,2 x PN10 (TP) mét                 10.113
Ống uPVC 21 x 1,5 x PN12.5 (TP) mét                 11.095
Ống uPVC 21 x 1,6 x PN16 (TP) mét                 13.549
Ống uPVC 21 x 2,4 x PN25 (TP) mét                 16.200
                           -  
Ống uPVC 27 x 1,0 x PN4 (TP) mét                 10.505
Ống uPVC 27 x 1,3 x PN10 (TP) mét                 12.862
Ống uPVC 27 x 1,6 x PN12.5 (TP) mét                 15.513
Ống uPVC 27 x 2,0 x PN16 (TP) mét                 17.378
Ống uPVC 27 x 3,0 x PN25 (TP) mét                 24.447
                           -  
Ống uPVC 34 x 1,0 x PN4 (TP) mét                 13.549
Ống uPVC 34 x 1,3 x PN8 (TP) mét                 15.513
Ống uPVC 34 x 1,7 x PN10 (TP) mét                 19.735
Ống uPVC 34 x 2,0 x PN12.5 (TP) mét                 23.956
Ống uPVC 34 x 2,6 x PN16 (TP) mét                 27.295
Ống uPVC 34 x 3,8 x PN25 (TP) mét                 39.273
                           -  
Ống uPVC 42 x 1,2 x PN4 (TP) mét                 20.225
Ống uPVC 42 x 1,5 x PN6 (TP) mét                 22.876
Ống uPVC 42 x 1,7 x PN8 (TP) mét                 26.804
Ống uPVC 42 x 2,0 x PN10 (TP) mét                 30.633
Ống uPVC 42 x 2,5 x PN12.5 (TP) mét                 35.738
Ống uPVC 42 x 3,2 x PN16 (TP) mét                 43.298
Ống uPVC 42 x 4,7 x PN25 (TP) mét                 58.222
                           -  
Ống uPVC 48 x 1,4 x PN5 (TP) mét                 23.956
Ống uPVC 48 x 1,6 x PN6 (TP) mét                 27.785
Ống uPVC 48 x 1,9 x PN8 (TP) mét                 31.909
Ống uPVC 48 x 2,3 x PN10 (TP) mét                 34.069
Ống uPVC 48 x 2,9 x PN12.5 (TP) mét                 44.575
Ống uPVC 48 x 3,6 x PN16 (TP) mét                 54.589
Ống uPVC 48 x 5,4 x PN25 (TP) mét                 78.153
                           -  
Ống uPVC 60 x 1,4 x PN4 (TP) mét                 30.927
Ống uPVC 60 x 1,5 x PN5 (TP) mét                 36.229
Ống uPVC 60 x 1,8 x PN6 (TP) mét                 42.120
Ống uPVC 60 x 2,3 x PN8 (TP) mét                 52.527
Ống uPVC 60 x 2,9 x PN10 (TP) mét                 63.425
Ống uPVC 60 x 3,6 x PN12.5 (TP) mét                 77.858
Ống uPVC 60 x 4,5 x PN16 (TP) mét                 93.567
Ống uPVC 60 x 6,7 x PN25 (TP) mét               137.455
                           -  
Ống uPVC 63 x 1,6 x PN5 (TP) mét                 33.185
Ống uPVC 63 x 1,9 x PN6 (TP) mét                 38.585
Ống uPVC 63 x 2,5 x PN8 (TP) mét                 52.233
Ống uPVC 63 x 3,0 x PN10 (TP) mét                 59.596
Ống uPVC 63 x 3,8 x PN12.5 (TP) mét                 81.295
Ống uPVC 63 x 4,7 x PN16 (TP) mét                 99.360
                           -  
Ống uPVC 75 x 1,5 x PN4 (TP) mét                 38.585
Ống uPVC 75 x 1,9 x PN5 (TP) mét                 48.796
Ống uPVC 75 x 2,2 x PN6 (TP) mét                 53.509
Ống uPVC 75 x 2,9 x PN8 (TP) mét                 72.164
Ống uPVC 75 x 3,6 x PN10 (TP) mét                 84.044
Ống uPVC 75 x 4,5 x PN12.5 (TP) mét               112.418
Ống uPVC 75 x 5,6 x PN16 (TP) mét               137.455
Ống uPVC 75 x 8,4 x PN25 (TP) mét               198.622
                           -  
Ống uPVC 90 x 1,5 x PN3 (TP) mét                 47.029
Ống uPVC 90 x 1,8 x PN4 (TP) mét                 58.516
Ống uPVC 90 x 2,2 x PN5 (TP) mét                 68.335
Ống uPVC 90 x 2,7 x PN6 (TP) mét                 77.956
Ống uPVC 90 x 3,5 x PN8 (TP) mét               103.778
Ống uPVC 90 x 4,3 x PN10 (TP) mét               120.175
Ống uPVC 90 x 5,4 x PN12.5 (TP) mét               159.545
Ống uPVC 90 x 6,7 x PN16 (TP) mét               195.578
Ống uPVC 90 x 10,1 x PN25 (TP) mét               282.273
                           -  
Ống uPVC 110 x 1,9 x PN3 (TP) mét                 71.084
Ống uPVC 110 x 2,2 x PN4 (TP) mét                 87.382
Ống uPVC 110 x 2,7 x PN5 (TP) mét               101.716
Ống uPVC 110 x 3,2 x PN6 (TP) mét               111.927
Ống uPVC 110 x 4,2 x PN8 (TP) mét               162.295
Ống uPVC 110 x 5,3 x PN10 (TP) mét               178.789
Ống uPVC 110 x 6,6 x PN12.5 (TP) mét               239.760
Ống uPVC 110 x 8,1 x PN16 (TP) mét               294.349
Ống uPVC 110 x 12,3 x PN25 (TP) mét               418.647
                           -  
Ống uPVC 125 x 2,0 x PN3 (TP) mét                 86.302
Ống uPVC 125 x 2,5 x PN4 (TP) mét               107.313
Ống uPVC 125 x 3,1 x PN5 (TP) mét               125.673
Ống uPVC 125 x 3,7 x PN6 (TP) mét               148.844
Ống uPVC 125 x 4,8 x PN8 (TP) mét               189.098
Ống uPVC 125 x 6,0 x PN10 (TP) mét               237.993
Ống uPVC 125 x 7,4 x PN12.5 (TP) mét               295.724
Ống uPVC 125 x 9,2 x PN16 (TP) mét               362.782
Ống uPVC 125 x 14,0 x PN25 (TP) mét               518.204
                           -  
Ống uPVC 140 x 2,2 x PN3 (TP) mét               104.956
Ống uPVC 140 x 2,8 x PN4 (TP) mét               133.527
Ống uPVC 140 x 3,5 x PN5 (TP) mét               157.189
Ống uPVC 140 x 4,1 x PN6 (TP) mét               180.655
Ống uPVC 140 x 5,4 x PN8 (TP) mét               247.713
Ống uPVC 140 x 6,7 x PN10 (TP) mét               284.531
Ống uPVC 140 x 8,3 x PN12.5 (TP) mét               378.000
Ống uPVC 140 x 10,3 x PN16 (TP) mét               464.007
Ống uPVC 140 x 15,7 x PN25 (TP) mét               655.756
                           -  
Ống uPVC 160 x 2,5 x PN3 (TP) mét               136.375
Ống uPVC 160 x 3,2 x PN4 (TP) mét               178.396
Ống uPVC 160 x 4,0 x PN5 (TP) mét               200.389
Ống uPVC 160 x 4,7 x PN6 (TP) mét               234.851
Ống uPVC 160 x 6,2 x PN8 (TP) mét               310.353
Ống uPVC 160 x 7,7 x PN10 (TP) mét               372.993
Ống uPVC 160 x 9,5 x PN12.5 (TP) mét               483.545
Ống uPVC 160 x 11,8 x PN16 (TP) mét               602.444
Ống uPVC 160 x 17,9 x PN25 (TP) mét               853.593
                           -  
Ống uPVC 180 x 2,8 x PN3 (TP) mét               173.487
Ống uPVC 180 x 3,6 x PN4 (TP) mét               222.480
Ống uPVC 180 x 4,4 x PN5 (TP) mét               258.120
Ống uPVC 180 x 5,3 x PN6 (TP) mét               303.185
Ống uPVC 180 x 6,9 x PN8 (TP) mét               387.327
Ống uPVC 180 x 8,6 x PN10 (TP) mét               495.720
Ống uPVC 180 x 10,7 x PN12.5 (TP) mét               614.127
Ống uPVC 180 x 13,3 x PN16 (TP) mét               763.265
                           -  
Ống uPVC 200 x 3,2 x PN3 (TP) mét               255.469
Ống uPVC 200 x 3,9 x PN4 (TP) mét               268.036
Ống uPVC 200 x 4,9 x PN5 (TP) mét               323.804
Ống uPVC 200 x 5,9 x PN6 (TP) mét               365.629
Ống uPVC 200 x 7,7 x PN8 (TP) mét               480.600
Ống uPVC 200 x 9,6 x PN10 (TP) mét               578.978
Ống uPVC 200 x 11,9 x PN12.5 (TP) mét               758.847
Ống uPVC 200 x 14,7 x PN16 (TP) mét               939.109
                           -  
Ống uPVC 225 x 3,5 x PN3 (TP) mét               268.822
Ống uPVC 225 x 4,4 x PN4 (TP) mét               332.738
Ống uPVC 225 x 5,5 x PN5 (TP) mét               394.593
Ống uPVC 225 x 6,6 x PN6 (TP) mét               459.589
Ống uPVC 225 x 8,6 x PN8 (TP) mét               607.549
Ống uPVC 225 x 10,8 x PN10 (TP) mét               730.865
Ống uPVC 225 x 13,4 x PN12.5 (TP) mét               963.458
Ống uPVC 225 x 16,6 x PN16 (TP) mét            1.167.382
                           -  
Ống uPVC 250 x 3,9 x PN3 (TP) mét               349.920
Ống uPVC 250 x 4,9 x PN4 (TP) mét               430.527
Ống uPVC 250 x 6,2 x PN5 (TP) mét               519.185
Ống uPVC 250 x 7,3 x PN6 (TP) mét               565.135
Ống uPVC 250 x 9,6 x PN8 (TP) mét               783.000
Ống uPVC 250 x 11,9 x PN10 (TP) mét               894.535
Ống uPVC 250 x 14,8 x PN12.5 (TP) mét            1.242.098
Ống uPVC 250 x 18,4 x PN16 (TP) mét            1.515.142
                           -  
Ống uPVC 280 x 5,5 x PN4 (TP) mét               523.015
Ống uPVC 280 x 6,9 x PN5 (TP) mét               617.564
Ống uPVC 280 x 8,2 x PN6 (TP) mét               709.855
Ống uPVC 280 x 10,7 x PN8 (TP) mét               934.495
Ống uPVC 280 x 13,4 x PN10 (TP) mét            1.128.404
Ống uPVC 280 x 16,6 x PN12.5 (TP) mét            1.490.498
Ống uPVC 280 x 20,6 x PN16 (TP) mét            1.817.247
                           -  
Ống uPVC 315 x 6,2 x PN4 (TP) mét               661.156
Ống uPVC 315 x 7,7 x PN5 (TP) mét               774.753
Ống uPVC 315 x 9,2 x PN6 (TP) mét               894.142
Ống uPVC 315 x 12,1 x PN8 (TP) mét            1.167.775
Ống uPVC 315 x 15,0 x PN10 (TP) mét            1.417.844
Ống uPVC 315 x 18,7 x PN12.5 (TP) mét            1.887.644
Ống uPVC 315 x 23,2 x PN16 (TP) mét            2.297.553
                           -  
Ống uPVC 355 x 7,0 x PN4 (TP) mét               835.233
Ống uPVC 355 x 8,7 x PN5 (TP) mét            1.012.255
Ống uPVC 355 x 10,4 x PN6 (TP) mét            1.204.200
Ống uPVC 355 x 13,6 x PN8 (TP) mét            1.562.564
Ống uPVC 355 x 16,9 x PN10 (TP) mét            1.921.713
Ống uPVC 355 x 21,1 x PN12.5 (TP) mét            2.402.705
Ống uPVC 355 x 26,1 x PN16 (TP) mét            2.926.898
                           -  
Ống uPVC 400 x 7,8 x PN4 (TP) mét            1.048.189
Ống uPVC 400 x 9,8 x PN5 (TP) mét            1.286.280
Ống uPVC 400 x 11,7 x PN6 (TP) mét            1.435.909
Ống uPVC 400 x 15,3 x PN8 (TP) mét            1.980.524
Ống uPVC 400 x 19,1 x PN10 (TP) mét            2.292.447
Ống uPVC 400 x 23,7 x PN12.5 (TP) mét            3.039.120
Ống uPVC 400 x 30,0 x PN16 (TP) mét            3.824.967
                           -  
Ống uPVC 450 x 8,8 x PN4 (TP) mét            1.330.265
Ống uPVC 450 x 11,0 x PN5 (TP) mét            1.647.295
Ống uPVC 450 x 13,2 x PN6 (TP) mét            1.930.156
Ống uPVC 450 x 17,2 x PN8 (TP) mét            2.537.902
Ống uPVC 450 x 21,5 x PN10 (TP) mét            2.950.462
                           -  
Ống uPVC 500 x 9,8 x PN4 (TP) mét            1.744.593
Ống uPVC 500 x 12,3 x PN5 (TP) mét            2.080.276
Ống uPVC 500 x 15,3 x PN8 (TP) mét            2.080.276
Ống uPVC 500 x 19,1 x PN10 (TP) mét            2.188.178
Ống uPVC 500 x 23,9 x PN12.5 (TP) mét            3.112.059
Ống uPVC 500 x 29,7 x PN16 (TP) mét            4.721.564
                           -  
Ống uPVC 560 x 13,7 x PN6 (TP) mét            2.525.433
Ống uPVC 560 x 17,2 x PN8 (TP) mét            2.719.440
Ống uPVC 560 x 21,4 x PN10 (TP) mét            3.879.556
Ống uPVC 560 x 26,7 x PN12.5 (TP) mét            4.146.022
                           -  
Ống uPVC 630 x 15,4 x PN6 (TP) mét            3.195.524
Ống uPVC 630 x 19,3 x PN8 (TP) mét            3.431.945
Ống uPVC 630 x 24,1 x PN10 (TP) mét            4.914.295
Ống uPVC 630 x 30,0 x PN12.5 (TP) mét            5.232.305

Ghi chú: Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT và không bao gồm vận chuyển.


Trong trường hợp khách ở tỉnh chúng tôi hỗ trợ giao ra chành (trong phạm vi TP.HCM) đi tỉnh đó.

Qúy khách vui lòng liên hệ địa chỉ trên hoặc liên hệ trực tiếp thông tin sau để được tư vấn và hỗ trợ giá chiết khấu  tốt nhất.

 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG AN GIA THỊNH
Add:   242/1-242/1A  Bà Hom,  Phường 13, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh 

Tel:  028 66 54 94 18    Zalo: 0867 12 98 77    Hotline: 0989 908 718

Email:   angiathinh.idc@gmail.com          Website: angiathinh.com.vn